Stabtelkime, patylėkime, pajauskime ir žvakių šviesoje prisminkime tuos, kurie jau išėjo, bet kurie visada buss gyvi mūsų prisiminimuose ir gyvens mūsų širdyse. Prisiminkime mylimų žmonių veidus, išgirskime jų balsus ir tyliai pasimelskime už juos

Lapkričio 1 d. 18.30 val. Vėlinių šv. Mišios Monaghane