Liepos 6 d. ta diena, kai lietuviai visame pasaulyje sustos kelioms akimirkoms, kad atiduotų pagarbą savo Tėvynei. Tautiška giesmė sujungia visus lietuvius pabirusius tolimiausiuose pasaulio kampeliuose. Tai vienintelis Himnas kurį gieda visa tauta

Puoselėkime mūsų laikų tradiciją ir junkimės į bendrą chorą liepos 6 d. 19.00 val. Family Resource Centre (prie lietuviškos mokyklos).

Maloniai visus kviečiame. Atsineškite lietuviškos atributikos, ateikite apsirengę tautiniais rūbais.

Renkamės nuo 18.45 val.