Vėlinės – susikaupimo, rimties, tylos metas. Uždekime žvakutes ir jų šviesoje prisiminkime išėjusius, trumpiau ar ilgiau buvusius su mumis…

Tikima, kad žvakių liepsnelės privilioja mirusiųjų vėles ir taip jos gali pasimatyti su likusiais gyvaisiais…. gal būt…..

Gal jie mus mato…. O mes uždegime žvakutes ir tyliai už juos pasimelskime….

Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos lapkričio 1 d.18.30 val. St. Joseph’s bažnyčioje, Park street, Monaghan.