Šv. Mišios Monaghane šv. Juozapo bažnyčioje, sekmadienį vasario 7 d. 18.30 val.

Bus pašventinta šv. Agotos duona ir bus meldžiama sveikatos užtariant šv. vyskupui Blažiejui