Monaghano Lietuvių Bendruomenė kviečia visus aktyviai dalyvauti Patriko dienos parade!!!!
Renkamės nuo kovo 17 d. 14 val. McNally’s Car Park (priešais Tesco prekybos centrą). Parado pradžia 15.00 val.