Rugsėjo 4 d. 19 val. įvyks Monaghano Lietuvių Bendruomenės metinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo dienotvarkė:

1. Bendruomenės pirmininko ataskaita;
2. Bendruomenės iždininko ataskaita;
3. Bendruomenės komiteto rinkimai;
4. Atstovo spaudai skyrimas;
5. Planuojamų renginių apžvalga;
6. Pasiruošimas naujiems mokslo metams;
7. Kiti klausimai;
8. Diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti

Monaghano lituanistinei mokyklai „Lietuvos vaikai“ reikalingi pradinių klasių bei lietuvių kalbos mokytojai. Mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais.

Kreiptis asmenine žinute, el. paštu: vaitkaitiene1@hotmail.com arba telefonu 087 7746798 arba 087 6180924.

Spalio 26 d. Monaghano Lietuvių bendruomenė bei Monaghano Lituanistinė mokykla „Lietuvos vaikai“ kartu su Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija organizavo seminarą mokytojams, dirbantiems Airijos ir Šiaurinės Airijos neformaliojo švietimo mokyklose. Seminarą „Gyva kalba – gyva Tauta“ pravedė lektorė iš Lietuvos, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytoja-ekspertė Vilija Dobrovolskienė. Seminaro metu buvo aptarti standartizuotų testų 4-ų ir 8-ų klasių rezultatai, rašinių tipai, diktantų rašymas pradinėje ir pagrindinėje mokykloje, gimtosios kalbos testai 3-oje klasėje ir jų vertinimai, taip pat lietuvių kalbos tarmės, seminaro dalyviai atliko praktines užduotis.
Seminare dalyvavo 35 mokytojai dirbantys ne tik Airijos lituanistinėse mokyklose Dublino 4 Vėjų, Carrickmacross Lituanistinėje mokykloje „Saulės Zuikučiai“, Dundalko Kovo 11-osios, Cavan „Ginatrėlio“, Monaghano „Lietuvos vaikai“ mokyklose, bet ir mokytojai, dirbantys Šiaurinės Airijos Armagh lituanistinėje mokykloje „Ginatrėliai“, Dungannono mokykloje „Lietuvytis“, Newry „Mažasis vandenis“ bei „Ladybird“ mokyklose. Seminaras akredituotas Lietuvoje, todėl visi seminaro dalyviai gaus kvalifikacijos pažymėjimus.
Visų seminaro dalyvių vardu dėkoju Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus komandai už paramą rengiant seminarą.

Vėlinės – susikaupimo, rimties, tylos metas. Uždekime žvakutes ir jų šviesoje prisiminkime išėjusius, trumpiau ar ilgiau buvusius su mumis…

Tikima, kad žvakių liepsnelės privilioja mirusiųjų vėles ir taip jos gali pasimatyti su likusiais gyvaisiais…. gal būt…..

Gal jie mus mato…. O mes uždegime žvakutes ir tyliai už juos pasimelskime….

Šv. Mišios už mirusiuosius bus aukojamos lapkričio 1 d.18.30 val. St. Joseph’s bažnyčioje, Park street, Monaghan.