2013 m. rugpjūčio 23 d. 19.00 val. Family Resource Centre, Oriel Way, Monaghan’e įvyks Monaghan’o Lietuvių Bendruomenės metinis ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Bendruomenės pirmininko ataskaita;
2. Bendruomenės iždininko ataskaita;
3. Bendruomenės komiteto rinkimai;
4. Atstovo spaudai skyrimas;
5. Kiti klausimai;
6. Diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti