Rugsėjo 4 d. 19 val. įvyks Monaghano Lietuvių Bendruomenės metinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo dienotvarkė:

1. Bendruomenės pirmininko ataskaita;
2. Bendruomenės iždininko ataskaita;
3. Bendruomenės komiteto rinkimai;
4. Atstovo spaudai skyrimas;
5. Planuojamų renginių apžvalga;
6. Pasiruošimas naujiems mokslo metams;
7. Kiti klausimai;
8. Diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti