Monaghano lietuvių bendruomenės (toliau MLB) ataskaitinis susirinkimas įvyko š.m. rugpjūčio mėn. 31d. Susirinkimo metu buvo apžvelgiami praėjusių metų veiklos rezultatai, svarstomi Bendruomenei bei Sekmadieninei mokyklai aktualūs klausimai, ieškoma naujų veiklos tobulinimo modelių bei sprendimų.
Monaghano lietuvių bendruomenės komitete yra 14 narių, kurių 7 užima šias pareigybes:

• MLB pirmininkas – Eglė Pastarnokienė
• MLB pirmininko pavaduotoja – Lolita Gineitienė

• MLB komiteto iždininkė – Vilija Ruzveltienė
• MLB komiteto sekretorė – Neringa Pavlovienėnė
• Lituanistinės mokyklos direktorė – Edita Vaiktaitienė
• MLB atstovės spaudai – Justina Gruničevaitė, Aušra Jasikevičienė