MLB mokykla ‘Lietuvos Vaikai’

Monaghano lituanistinė mokyklėlė kiekvieną šeštadienį 10 val. – 15 val. laukia savo mokinių.

Mūsų adresas: Family Resource Centre, Oriel Road, Mullaghmatt, Monaghan.

Tel. pasiteiravimui: Edita 0877746798

Apie mokyklą

Prieš penkerius metus, šaltą 2007-ųjų metų sausio mėnesį, grupė iniciatyvių žmonių, per pastarąjį dešimtmetį atvykusių gyventi iš Lietuvos į Airiją, susibūrė ir įkūrė Monaghano Lietuvių bendruomenę, kuri iš karto pradėjo aktyvią veiklą. Neilgai trukus buvo įkurta lituanistinė mokykla, kuri iki 2014 metų rudens sekmadieniais laukdavo vaikučių sekmadieniais, o dabar mokykloje pamokos vyksta šeštadieniais. 2013 metais mokyklai buvo išrinktas „Lietuvos vaikai“ vardas.

Mokyklėlė yra neformaliojo švietimo įstaiga, kurioje puoselėjama lietuvybė, mokoma lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos ir geografijos, supažindinama su Lietuvos papročiais ir tradicijomis. Mokyklėlėje vaikučiai ne tik mokosi, bet taip pat ir švenčia tradicines lietuviškas šventes – Kalėdas, Velykas, Užgavėnes, pažymi atmintinas Lietuvai dienas. Vaikai daug keliauja. Tradicija jau tapusi mokslo metų pabaigos kokia nors kelionė, o vasarą dalyvauti „Draugystės tilte“. „Draugystės tiltas“ – Europos lituanistinių mokyklėlių vasaros stovykla, kiekvienais metais suburianti vaikus vis kitoje Europos valstybėje. Pirmą kartą surengta Švedijoje, dar  buvo rengiamos Airijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, JK.

Pirmosios mokyklos direktorės Aušros Kolienės sukurtas mokyklėlės himnas giedamas ir dabar visų mokyklos švenčių metu. 2009 metais mokyklos dainorėliai svečių teisėmis dalyvavo „Dainų dainelės“ konkurse Vilniuje. Tų pačių metų vasarą mokyklos choras „Svaja“ atstovavo Lietuvos Tūkstantmečio paminėjime Dainų ir šokių šventėje Vilniuje. Mokyklos dainų ansambliui „Boružiukai“ vadovauja muzikos vadovė Sandra Markauskienė. Ansamblis jau du metus dalyvavo lietuviškos dainos festivalyje „Skambėk, skambėk lietuviška daina“ ir tapo laureatais. Taip pat mokykloje veikia dailės būrelis, kuriame vaikai piešia, lipdo, daro įvairius darbelius..

Pačių mažiausiųjų, 4–6 metukų amžiaus, klasėje vaikučiai susipažįsta su raidėmis, jas jungia į skiemenis, skiemenis į žodžius. Per pirmuosius mokslo metus vaikai išmoksta skaityti. Gal kiek sunkiau pavyksta vaikams iš mišrių šeimų, tačiau lengvesnius žodžius perskaito ir jie. Didžioji užsiėmimų dalis yra skiriama skaitymui, rankelių lavinimui. Kitą laiką skiriame aplinkos pažinimui, akiračio plėtimui. Tikimės ateinančiais mokslo metais sulaukti daugiau šio amžiaus vaikų.

Nuo pat pirmos klasės pradinių klasių (1–4 klasės) mokiniai tęsia pradėtus paruošiamojoje klasėje mokslus, mokosi rašyti, iki 4-os klasės pabaigos išmoksta ne tik skaityti, rašyti, tačiau rašo diktantus ir mažus atpasakojimus bei rašinėlius. Taip mokytojai stengiasi vaikams padėti praplėsti lietuvių kalbos žodyną bei taisyklingai naudoti kalbos sintaksės taisykles. Nuo 2013-2014 mokslo metų pabaigos mūsų mokyklos ketvirtokai jau turi galimybę laikyti Lietuvos Nacionalinio egzaminų centro lietuvių kalbos egzaminą. Džiaugiamės, kad visų laikiusių egzaminų rezultatai yra teigiami.

Vyresnieji 10 – 13 metų mokiniai mokosi lietuvių kalbos gramatikos, literatūros, istorijos. Rengiamos įvairios diskusijos bei projektai, taip lavinant jų šnekamąją bei rašytinę kalbą

Patys vyriausieji mokyklos mokiniai (9–12 kl.) yra ruošiami laikyti baigiamąjį lietuvių  kalbos egzaminą Airijos vidurinėse mokyklose (Leaving Cert. Lithuanian Higher Level). Užsiėmimus sudaro lietuvių kalbos bei literatūros pamokos, kurių metu yra tikslingai ruošiamasi abitūros egzaminui, ypatingą dėmesį skiriant teksto suvokimui, rašytinei raiškai bei kalbos normoms.

Kiekvienų mokslo metų pradžioje stengiamės, kad kiekvienas mūsų mokyklos mokinys turėtų savo pratybų sąsiuvinį. Mokytojams perkame vadovėlius bei mokytojų knygas. Džiaugiamės, kad ateinančiais mokslo metais 1-7 klasių kiekvienas mokinys turės ne tik pratybų sąsiuvinius, bet ir vadovėlius. Tuo pasirūpino Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija.

Mokykloje visi vaikai yra labai laukiami. Ir mokyklos devize sakoma: „Aš einu į sekmadieninę mokyklėlę tam, kad išmokčiau Lietuvą mylėti lietuviškai. Ateik ir tu!“