MLB komitetas

Komiteto nariai:
Tomas Zalagaitis, Aušra Norkienė, Sofia Višnevskienė, Ilona Vasiliauskaitė, Kazys Kumpis, Ona Bavarskienė, Vilija Ruzveltienė, Danutė Gvazdauskienė
MLB pirmininkas – Tomas Zalagaitis, mob. +353874159490, info@monaghanlt.com
MLB komiteto iždininkė – Aušra Norkienė
MLB komiteto sekretorė – Sofia Višnevskienė

MLB Patikėtiniai
Agnė Stasaityte
Gerard Toal
Vytautas Ruzveltas