rugpjūčio 2014 archyvas


Rugsėjo 6 d. 11.00 val. Monaghano Lituanistinė mokykla „Lietuvos vaikai“ pradeda naujus mokslo metus. Nuo šių mokslo metų pamokos mokykloje vyks ŠEŠTADIENIAIS, kiekvienas mokinys turės ne tik savo pratybų sąsiuvinius, bet ir vadovėlius. Taip pat mokslo metų pabaigoje 4-ų ir 8-ų klasių moksleiviai turės galimybę laikyti standartizuotus lietuvių kalbos testus, paruoštus Lietuvos Nacionalinio egzaminų centro.
Kiekvieną šeštadienį vaikai turi po tris lietuvių kalbos pamokas, yra choras, dailės būrelis, planuojamas tautinių šokių būrelis.

 

Š. m. rugpjūčio 22 d. 19.00 val. Family Resource Centre (Lietuviškos mokyklos patalpose), Oriel Way, Monaghan, įvyks Monaghano Lietuvių Bendruomenės metinis ataskaitinis susirinkimas.

Susirinkimo dienotvarkė:

1. Bendruomenės pirmininko ataskaita;
2. Bendruomenės iždininko ataskaita;
3. Bendruomenės komiteto rinkimai;
4. Atstovo spaudai skyrimas;
5. Kiti klausimai;
6. Diskusijos.

Kviečiame aktyviai dalyvauti