rugpjūčio 2013 archyvas


 

Kviečiame visus vaikučius ir jų tėvelius į naujų mokslo metų pradžios šventę Rugsėjo 8 dieną 11 valandą mokyklėlės patalpose.
Šventės metu vyks mokinių registracija, aptarsime mokyklėlės veiklą bei galėsite dalyvauti pažintinėse pamokose.
Naujiena!
Šiemet pradėsime dirbti pagal Lietuvos švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintą formaliojo švietimo programą. Startuos pirmokėlių klasė su nauja pradinių klasių mokytoja Sandra Markauskiene.
Visų labai laukiame Family Resource Centre, Oriel Road, Monaghan.!

2013 m. rugpjūčio 23 d. 19.00 val. Family Resource Centre, Oriel Way, Monaghan’e įvyks Monaghan’o Lietuvių Bendruomenės metinis ataskaitinis susirinkimas.
Susirinkimo dienotvarkė:
1. Bendruomenės pirmininko ataskaita;
2. Bendruomenės iždininko ataskaita;
3. Bendruomenės komiteto rinkimai;
4. Atstovo spaudai skyrimas;
5. Kiti klausimai;
6. Diskusijos.

Kviečiame visus aktyviai dalyvauti